Välkommen till ArtArken

ArtArken är ett verktyg för att bevara biologisk mångfald i Stockholms stad. Rapportera in dina fynd av särskilt skyddsvärda växter, djur och svampar till databasen, så hjälper du till att kartlägga stadens naturvärden. Med bättre kunskaper om Stockholms vilda flora och fauna ökar vi också chansen för kommande generationer att få uppleva den.

Det urval av arter som bevakas i ArtArken finns listade i ArtArkens art-tabell. Där ingår alla arter från den nationella rödlistan 2020 som noterats i Stockholm samt ett antal arter som bedömts lokalt/regionalt skyddsvärda i staden.

 

Sök observationer

Bli en bi-detektiv! »

Hjälp till att hitta flera svartpälsbin och andra hotade bin i Stockholm och rapportera dem till ArtArken. Om vi vet var bina finns blir det lättare att skydda dem. (Foto: Raúl Vicente)

 

Vad göms i de gamla ekarna? »

Eken brukar kallas "trädens konung" och kan bli över tusen år gammal. Trädet överlever ofta långt efter att det har blivit rötat och ihåligt inuti. I håligheterna trivs fåglar, fladdermöss och mängder med småkryp, av vilka många är rödlistade idag.

 

Tofsmes - ett kvitto på skogen »

Tofsmesens utbredning i Stockholm talar om var det finns kvar fina områden med barrskog. Om du söker på "tofsmes" i ArtArkens sökfönster får du även veta något om skogen.

Artfaktablad för prioriterade arter »

I Stockholms handlingsplan för biologisk mångfald lyfts ett antal arter och artgrupper fram som prioriterade. Nedan kan du läsa mer om tillståndet för dessa i Stockholm.

Paddfot artfaktablad »

Vanlig padda artfaktablad »

Mosaiksländor artfaktablad »

Linnea artfaktablad »

Gullviva artfaktablad »

Abborre artfaktablad »

Bastardsvärmare artfaktablad »

Brun guldbagge artfaktablad »

Bredbandad ekbarkbock artfaktablad »

Duvhök artfaktablad »

Mustaschfladdermus/Tajgafladdermus artfaktablad »

Grönling artfaktablad »

Svartpälsbi artfaktablad »

Större vattensalamander artfaktablad »

Tallticka artfaktablad »

Tornseglare artfaktablad »

Tofsmes artfaktablad »

Backsippa artfaktablad »

Läs mer om ArtArken »

Här hittar du skriftliga rapporter från projektet ArtArken.

Så här rapporterar du »

Kräldjurskluster i Stockholm »

I Stockholm förekommer fem kräldjursarter: vanlig snok, huggorm, kopparödla, skogsödla samt den ovanliga hasselsnoken. Foto: Staffan Danielsson

Grönlingen - en ovanlig fisk »

Den mustaschprydda lilla grönlingen trivs i Igelbäcken på Järvafältet - enda förekomsten i länet. Läs mer om hur det går för grönlingen i Stockholm.

"Lärkan slog i skyn sin drill..."  »

Sånglärkan spelflykt över fälten har länge varit ett vanligt och uppskattat vårtecken. Även i skyarna över Stockholm drillar den fortfarande, fast inte på så många platser som förr.