Vad göms i de gamla ekarna?

Uppdaterad 2022-06-30

Eken brukar kallas "trädens konung" - en bjässe som kan bli över tusen år gammal. Trädet överlever ofta långt efter att det har blivit rötat och ihåligt inuti. I håligheterna trivs mängder med småkryp, av vilka många är rödlistade idag.

Gammelek

Gamla, fristående ekar har blivit allt ovanligare ute på landet, men inne i Stockholms stad finns ännu unika bestånd av gammelekar.

ArtArkens eklevande arter är ett kvitto på värdefull natur. Sök på art-taggen "Ädellövskog" i ArtArkens sökfönster så kan du se var många av dessa arter finns.

Stockholms stad har gjort flera olika inventeringar under årens lopp för att kartlägga förekomster av skyddsvärda arter i ekmiljöer. Insekter knutna till ekmiljöer har undersökts bl a vid Tyska Botten i Blackeberg, Ekudden vid Flaten och Ekparken på Sickla Udde.

Läs mer om inventeringar här