Så här rapporterar du

Uppdaterad 2011-05-17

I ArtArken - Stockholm stads artdata-arkiv - kartläggs ett urval arter som antingen är med på nationella rödlistan eller som pekats ut som lokalt/regionalt skyddsvärda. Det är dessa arter vi helst vill att du rapporterar in, och det är också dessa som kan sökas på ArtArkens hemsida. 

ArtArken får sina uppgifter från den nationella databasen Artportalen. De arter som är aktuella för ArtArken kan du se på denna lista:

Arttabell 

Förklaring till ArtArkens urvalskriterier och arternas preferenser 

För att rapportera, gör så här:

Från Artportalens startsida, registrera dig först som rapportör om du inte redan är registrerad. Välj sedan fliken ”rapportera”.

För in artnamn, plats, tidpunkt m.m. enligt Artportalens formulär. För fåglar måste du dessutom välja ett häckningskriterium under "Aktivitet", eftersom ArtArken endast kartlägger häckfågelfaunan.

Expandera därefter fliken ”Projekt” och sök fram ”ArtArken” i rutan ”välj ett eller flera projekt”.

Klicka på knappen ”Spara fynd”, därefter "Granska fynd" och till sist "publicera fynd". Det kan ta några dagar innan din observation går att söka på i ArtArken, men om du söker direkt i Artportalen kan du hitta den genast.

Med Artportalens nya checklista kan du nu rapportera med din mobil direkt i fält! Öppna checklistan i webbläsaren i din smartphone: checklista.artportalen.se