"Lärkan slog i skyn sin drill..."

Uppdaterad 2011-05-17

Sånglärkan spelflykt över fälten har länge varit ett vanligt och uppskattat vårtecken. Även i skyarna över Stockholm drillar den fortfarande, fast inte på så många platser som förr.

Lärkan trivs i öppna gräsmarker, som blir alltmer sällsynta när stan växer. Fågeln minskar även i resten av landet och är numera upptagen på den s k rödlistan under kategorin "Nära Hotad". Viktiga områden i Stockholm för sånglärkans häckning är bl a Järvafältet, Lövsta, Bromma flygplats, Gärdet och Högdalstopparna. Sök efter "sånglärka" i vår databas så kan du se en karta över var i staden lärkor har setts.

Om du hjälper till att hålla koll på lärkor och andra skyddsvärda fåglar, så ökar chanserna att vi får ha kvar dem också i framtiden. Rapportera alla dina fågelfynd till nationella Artportalen, så sållar vi här fram de uppgifter som är särskilt viktiga för Stockholm.

Sånglärka