Kräldjurskluster i Stockholm

Uppdaterad 2019-03-07

I Stockholm förekommer fem kräldjursarter som alla följs av ArtArken: vanlig snok, huggorm, kopparödla, skogsödla samt den ovanliga hasselsnoken. Samtliga är fridlysta, och hasselsnoken är rödlistad (kategori Sårbar). Att de är fridlysta innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och flytta den.

Generellt kan man säga att kräldjur, och framför allt ormar, förekommer i groddjurstäta miljöer, och ofta i närheten av de småvatten och våtmarker som staden anlagt eller restaurerat de senaste decennierna. Stadens arbete med groddammar verkar således ha en positiv inverkan även på kräldjuren.

Följande platser har visat sig vara bland de bättre för kräldjuren:

Norra Stockholm:

kärr på Norra och Södra Djurgården, Judarskogens naturreservat, Grimsta naturreservat, Kyrkhamn-Lövsta och Hansta naturreservat

Södra Stockholm:

Flatens naturreservat, Bagarmossenskogen, Högdalstopparna, Sätraskogens naturreservat

Hasselsnok

(Foto: Staffan Danielsson)

Hasselsnoken är nationellt sett ovanlig och rödlistad som Sårbar (VU). På grund av dess mönstrade utseende förväxlas den ibland med huggormen.
I Stockholms stad har tre observationer av denna art noterats i modern tid (2000, 2010 och 2021) i trakterna runt Flatens naturreservat och Bagarmosseskogen, båda inom Skarpnäcks stadsdelsområde samt i Sätraskogens naturreservat. Här är åtgärder för att gynna kräldjuren därför extra relevanta. För att gynna hasselsnoken specifikt kan man jobba med slyrensning i öppna och halvöppna gräs- och hedytor.

Vanlig snok

(Foto: Staffan Danielsson)

Det av stadens kräldjur man oftast träffar på är vanlig snok. Dessa ormar håller gärna till vid vattenbryn och groddammar där de jagar fisk och groddjur, då de är duktiga simmare. Vanlig snok kan kännas igen på sina gula nackfläckar. Norr om stan förekommer vanlig snok på bland annat Norra Djurgården, Judarskogens naturreservat, Grimsta naturreservat, Hansta naturreservat och Kyrkhamn-Lövsta. Söder om stan hittar man dem vanligen i Flatens naturreservat, Högdalstopparna, Magelungen samt i Sätraskogens naturreservat.

Kopparödla

(Foto: Roland Staav)

Kopparödlan, eller ormslå som den också kallas, är en ödla med återbildade ben, som därför påminner om en liten kopparglänsande orm. En av skillnaderna är att den har ögonlock, vilket ormarna saknar. I Stockholm förekommer kopparödlor sporadiskt på flera håll, men framför allt kan man observera dem vid Kaknäs ängar och Isbladskärret på Södra Djurgården samt i Flatens naturreservat.

Skogsödla

(Foto: Johan Pontén)

Skogsödlan är världens nordligast levande reptil, men är inte särskilt vanlig i Stockholm. Den hittas både i skogsmiljöer och i mer öppna marker. Områden där båda dessa livsmiljöer finns, och där den öppna marken bibehålls öppen, finns också förutsättningar för arten. Skogsödlan har observerats på ett fåtal ställen i Stockholm på senare tid, till och med i de centrala delarna: Rosenlundsparken på Södermalm, Hansta naturreservat, Bagarmossenskogen och Högdalstopparna.

Huggorm

(Foto: Johan Pontén)

Huggormen förväxlas ibland med snok, men har till skillnad från denna ofta ett karaktäristiskt zigzag-mönster som snoken saknar. Huggormar är fridlysta och får, liksom andra kräldjur, inte dödas. Huggorm förekommer väldigt sporadiskt i Stockholms stad. Bland annat har enstaka exemplar observerats i Bagarmosseskogen, Flatens naturreservat, Högdalstopparna, Sätraskogens naturreservat, Kyrksjölötens naturreservat, Judarskogens naturreservat samt Kyrkhamn-Lövsta.