ArtArkens rapporter

Uppdaterad 2018-06-20

Hittills har två skriftliga rapporter publicerats om arterna i ArtArken:

1. Rapport från ArtArken - Stockholms artdata-arkiv (Miljöförvaltningen 1999)

2. Revidering av ArtArken 2006 - Lokalt/regionalt skyddsvärda kandidatarter (Calluna AB på uppdrag av miljöförvaltningen 2006)