Välkommen till ArtPoolen

Hur mår djuren och växterna där du bor? Hjälp till att hålla koll på den biologiska mångfalden! Om du rapporterar dina fynd av olika arter till den nationella databasen Artportalen - www.artportalen.se - blir det lättare för din kommun att ta hänsyn till skyddsvärda arter.

Fast introartikel »

Här ska finnas en intro-artikel som berättar vad syftet är med webbsidan och hur den fungerar

Arter berättar om miljön »

Fynd av en ovanlig växt- eller djurart säger ofta något om tillståndet i naturmiljön där arten hittas. Om en ”kräsen” art kan leva på platsen, finns sannolikt även en rad vanligare arter där också. De känsligare arterna fungerar på så sätt som kvitton på att miljön är särskilt rik, ren, ostörd eller värdefull i något annat avseende.

Nås miljömålen för hotade arter? »

År 2015 skall läget för hotade arter i Stockholms län ha förbättrats så att andelen minskat med minst 30 procent sedan år 2000, står det i det regionala miljömålet för "Ett rikt växt- och djurliv". Målet är tufft men anses vara möjligt att nå med större ansträngningar än hittills.

Järvafältets blomsterängar »

Säfferot, korskovall och backsippor... Alla är de sällsyntheter i jordbrukslandskapet idag och man förväntar sig knappast prunkande blomsterängar nära storstan. Men på Järvafältet lever det ålderdomliga jordbrukslandskapet kvar och du kan ännu hitta marker som slås på gammalt sätt med upptag av höet.

Grodornas paradis »

Visst kan man ännu få syn på grodor och salamandrar i Stockholmstrakten! Sök reda på din närmaste vattensamling och gå dit i skymnigen i april-maj, så kanske du till och med får höra deras kväkande lockrop...

Aktuellt

Tofsmes - ett kvitto på skogen »

Stockholm
Tofsmesens utbredning i Stockholm talar om var det finns kvar fina områden med barrskog. Om du söker på "tofsmes" i ArtArkens sökfönster får du även veta något om skogen.

"Lärkan slog i skyn sin drill..."  »

Stockholm
Sånglärkan spelflykt över fälten har länge varit ett vanligt och uppskattat vårtecken. Även i skyarna över Stockholm drillar den fortfarande, fast inte på så många platser som förr.

Vad göms i de gamla ekarna? »

Stockholm
Eken brukar kallas "trädens konung" och kan bli över tusen år gammal. Trädet överlever ofta långt efter att det har blivit rötat och ihåligt inuti. I håligheterna trivs fåglar, fladdermöss och mängder med småkryp, av vilka många är rödlistade idag.

Efterlysning: raggbock! »

Stockholm
Raggbocken är Södertäljes särskilda ansvarsart. Kännetecken: Raggbocken är mörkbrun, hårig och lite glansig. Huvudet är kort och brett med stora ögon och på halsens sidor finns ett tagglikt utskott. Skalbaggen kan bli upp till 30 millimeter och har långa, kraftiga antenner.

Om Artpoolen »

Här ska det finnas en fast artikel som föklarar vad Artpoolen är och hur den relaterar till kommunsidorna.